dilluns, 17 d’abril de 2017

Escarabajo Verde y ccma sobre la problemática de los jabalís

Reportatge sobre la sobre població de porcs senglars en el programa el Escarabajo Verde 2/11/16
La nueva plaga
 • La masiva proliferación del jabalí es un grave problema de gestión ambiental y de seguridad vial y ciudadana. 
 • Su multiplicación numérica, cambio de hábitat y comportamiento exigen decisiones consensuadas por todos 
 • Los métodos actuales para erradicarlos son la batida cinegética, la captura, la caza con arco y el aguardo nocturno 
 • Hay una vacuna o método de esterilización de jabalíes en experimentación por la Universidad Autónoma de Barcelona 
Ya hice una entrada sobre el jabalí en este blog en junio del 2015 :


Buscando por la web de CCMA no faltan noticias sobre esta problemàtica y desde diversos àmbitos:
Y también en los periódicos podemos ver este tipo de problemas:

Otro video interesante sobre el tema lo podemos ver en la web de ccma --> CIUTAT SALVATGE (reportage emitido el 12/07/2016)
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio

A ver como solucionamos el problema (mediante la caza, introduciendo su depredador natural, estirilizando a las hembras, con feromonas de lobo en puntos clave, ...) o todas las soluciones a la vez dependiendo del lugar.

dijous, 6 d’abril de 2017

Mapa dia dels mobles a l'Eixample

Mapa dia dels mobles a l'Eixample


LLEGENDA --> De Dll a Dv de Llobregat al Besos 

ENLLAÇ AL MAPA DE L'EIXAMPLE DELS DIES DEL MOBLE:

https://drive.google.com/open

RECORDAR !!!!
No coincideixen dies de retirada de mobles vells amb el límit dels barris :(

Per més ajuda anar al següent enllaç:
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbrecollidamob/T55/init/es/default.html

--
Més info a la web Bcn sostenible
http://www.bcnsostenible.cat/ca/web/icones

--

Recollida gratuïta de mobles i estris domèstics al carrer // Font: https://w30.bcn.cat

Aquest tràmit informa del dia de la setmana en què es poden baixar al carrer el mobles i estris domèstics vells per tal que l'Ajuntament els reculli de forma gratuïta.

Cal saber que cada carrer de Barcelona té assignat un dia fix a la setmana per a la recollida de mobles i estris domèstics vells. Quan aquest dia es festiu també es fa la recollida.

Els mobles i estris domèstics s'han de dipositar davant de la porteria de casa entre les 20:00 i les 22:00 h del dia de recollida. Han de deixar-se a la vorera, on no molestin, i el més a prop possible de la calçada per no obstaculitzar la línia de façana que les persones invidents utilitzen com a referència.

No està permès deixar-hi runes, sanitaris, escombraries, roba, vidres, ni objectes procedents d'indústries i comerços. Si algun moble porta cristall o vidre com ara una porta de cuina, vidriera, etc., s'ha d'embolicar amb cartró o similars perquè ningú no es faci mal.

Es aconsellable no deixar-hi neveres ni aparells d'aire condicionat, perquè poden contenir components de CFC. En aquests casos, és millor portar-los al punt verd.
----

Dia del cartró


Llocs revisables cada cert temps


Font: lavola, fcc i ajuntament de bcn

diumenge, 2 d’abril de 2017

Polítiques de transformació de barris

Polítiques de transformació de barris: mòdels alternatius i teories del canvi 

Conferenciant: Ismael Blanco (http://uab.academia.edu/ismaelblanco)

Centre: Energies comunitàries realitzar al centre cívic de navas el 11/11/16
www.energiescomunitaries.barcelona
....


Què són?

 • Són polítiques dirigides a transformar un barri
 • Hi ha injecció de recursos
 • Duren un període de temps
 • Cal realitzar-hi un conjunt d'actuacions
 • Una de les finalitats és fer millores envers els problemes que hi ha 
Coses a tenir en compte: 
 • L'escala és l'adequada?
 • El cost d'oportunitats 
 • La excepcionalitat del projecte, ja que hi ha un "desembarc" de recursos fins a una data concreta. I després? Cal tenir present coses com el manteniment, el futur ús que es donarà al equipament, etc. 
 • Les actuacions son les adequades per aquell barri? (("la política de les pedres per a les persones")) --> Jo vaig interpretar en aquell moment que es referia a allò que fan molts polítics, finalitzar projectes abans que hi hagi noves eleccions. El polític podrà així atribuir-se unes obres i un llegat. 
 • Els resultats son els adequats i els esperats? I les millores responen a les polítiques realitzades o per altre raons?
I a pesar de tots els estudis que es poden fer i les intencions inicials, avegades els resultats són inesperats o fins i tot indesitjats.
Bons exemples serien els següents: 
- Un augment de l'ocupació per part de persones de fora (de fora del barri, estrangeres, etc) per les accions portades a terme.
- O l'arribada del metro a un barri de classe popular on els salaris mitjans són justets. Això pot ocasionar un augment del preu del lloguer i que "les famílies de sempre" hagin de anar a viure a altres llocs. 


Pintada vista al barri de Gràcia de Barcelona
...

Quatre models:

Els models 1,2 i 3 tindrien un enfocament més tecnocràtic.

1.) Polítiques gentrificadores 

Es centre en centres històrics, fronts marítims i zones industrials.

Etapes: abandonament, estigmació, especulació, encariment, expulsió i comercialització.

Regeneració urbana però previ abandó premeditat. Politiques de reconquesta de classe mitja / alta i grans empresariat.


2.) Polítiques de mixticitat
Problema de "guetificació"

Concentració i segregació de població de baixa renda, sensillament hi van perquè poden pagar el lloguer.

Solució:

 • Noves promocions per gent de classe mitja / alta (housing - mix)
 • Actuacions de millora urbana. 
 • Existència de guetos rics i guetos pobres. 
 • "Dignificar" el barri

3.) Polítiques d'equitat territorial
 • Territori com a factor reproductor de desigualtats socials. 
 • Més justícia espaial, per evitar que factors territorials reprodueixin la desigualtat. 
 • Reequilibri territorial per als barris més desafavorits.
 • Polítiques redistributives. 

4.) Polítiques d'empoderament comunitari

Problema: el debilitament del teixit social a les ciutats.

Solució: Empoderament individual --> grupalitat --> comunitat

Organització i dinamitzar processos per crear comunitats dins dels barris.

Com que el concepte és nou i no el domino, extrec les idees de la web "oficial"

El concepte d’apoderament.
 1. La primera és que en català el concepte apoderament és un concepte que em costa, em sona a l’apoderado dels toros. També perquè a vegades sembla que el poder te’l donin des de fora. I la idea és que el poder aparegui des de les mateixes persones.
 2. Apoderar-se és tenir la capacitat de decidir, i també la capacitat efectiva de portar a terme el que he decidit.
 3. Al final apoderar-se és tenir poder. Estem disposats a deixar poder?
 4. Apoderar-nos mai ho fem en solitud, sempre ho fem en col·lectiu. Perquè la majoria de problemes socials que vivim són de naturalesa col·lectiva. Com a exemple la PAH.
Per saber-ne més consultar la font: https://educaciotransformadora.wordpress.com/

----

Idees per acabar la xerrada:

- La bona política seria la combinació de les quatre tipus de política.
- La gentrificació, a vegades, no es busca però es troba. És a dir, no hi ha una premeditació (diferenciar entre una circumstancia que ho ha propiciat o una determinada política orientada).

Voldria acabar aquesta entrada amb uns cartells que es poden veure pel barri de Sant Antoni penjats a les parets i semàfors: 


https://femsantantoni.wordpress.com/

I amb una noticia que vaig veure per televisió sobre l'actual estat d'abandonament de les instal·lacions olímpiques de Rio 2016. Em sembla que és un bon exemple del que parla aquesta entrada:
De piscina olímpica a nido de mosquitos: la debacle de Río 2016
- Cinco meses después de los Juegos en Brasil, el Parque Olímpico languidece
y los Gobiernos no saben qué hacer para atraer nuevas competiciones

http://deportes.elpais.com/

dijous, 16 de març de 2017

Informació del PVI contra els incendis forestals a Catalunya

1. EL PLA D'INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS

· El PVI és un Programa de Prevenció d’Incendis Forestals

· El PVI opera a l'estiu, els mesos amb més risc d'incendi

· El PVI és un programa que es desenvolupa a la província de Barcelona

· En el PVI hi col·laboren Agrupacions de Defensa Forestal, Ajuntaments i Diputació de Barcelona, i mantenen un contacte directe amb altres entitats amb les que comparteixen la missió de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals
· El PVI s’estructura en 9 Zones de Vigilància ateses per:
 • Informadors/es (en la Unitats d'Informació i Vigilància)
 • Operadors/es de comunicacions (en el Centre de Comunicacions)
 • Enginyer/a de Zona 
· Les Zones de Vigilància es troben en contacte directe amb la Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals des d'on es vetlla pel correcte funcionament de tot el Dispositiu

· La Missió dels informadors/es es pot resumir en la fórmula I+D+D: Informar, Dissuadir, Detectar2. ELS INCENDIS FORESTALS

· El foc el causa la combustió de 3 elements: Combustible (n'hem conegut 8 models),oxigen i calor· Un incendi es propaga de la mateixa forma que es transmet habitualment el calor: radiació (ones), convecció (escalfament de l’aire) i contacte

· La morfologia (forma) d’un incendi depèn de factors meteorològics, topogràfics, ecològics i socials

· Hem de conèixer les diferents parts d’un incendi per poder col·laborar en tasques d’identificació i extinció. La xemeneia o columna de fum és la part de l’incendi que ens dona informació sobre el combustible que crema, la direcció del vent i l’estat de l’atmosfera

· L'estrat (capa) del terreny que crema condiciona el tipus d'incendi. Trobem incendis de:
 • superfície, 
 • incendis passius de capçades, 
 • incendis actius de capçades 
 • incendis integrals. 
· La velocitat de propagació d’un incendi depèn de factors com la velocitat del vent, el pendent, l’amplada del terreny que recorre, material combustible, ...3. PREVENCIÓ I EXTINCIÓ

El fet de conèixer qui participa en tasques de prevenció i extinció t’ajuda a saber què fa cadascú i en quina mesura pots col·laborar i coordinar-te amb ells...

...Tot i que el contacte el tingui "oficialment" l’Enginyer de Zona amb els responsables de cada cos, mai se sap si te’ls pots trobar per la teva ruta!

Resumint --> La llei en matèria d'incendis atorga responsabilitats tant als responsables dels municipis, com organismes de la Generalitat de Catalunya que donen resposta a nivell de tot el territori català.4. CARTOGRAFIA


5. LA NORMATIVA EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS


La Generalitat de Catalunya planifica, coordina i executa les accions per la prevenció d'Incendis Forestals amb la col·laboració amb l'Administració local, les ADF i altres entitats.

Les mesures preventives varien en funció de l'època de l'any i del territori. S'apliquen mesures extraordinàries de prevenció d'incendis forestals en zones amb alt risc i amb condicions meteorològiques extremes.

La feina d'informador té incidència directa en la prevenció d'incendis forestals.
Document complet al enllaç:

- TEMARI COMPLET DE L'ADF DE CAT.
https://drive.google.com/

- PER QUÈ CREMA CATALUNYA? - DIARI ARA
https://drive.google.com/file

Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI)
http://www.diba.cat/web/incendis/ppi

dilluns, 13 de febrer de 2017

Glifosat, l'herbicida prohibit als parcs barcelonins

Em va fer gràcia veure en un bar la següent noticia, ja que havia participat en la campanya de difusió i sensibilització ciutadana l'any 2016. 
Resultats de l'enquesta realitzada a la ciutadania sobre el herbicida GLIFOSAT
Període juny del 2016 a l'agost del 2016

Ciutadans enquestats: 2.324Com veiem, els resultats salten a la vista. La majoria de la ciutadania aprovava la substitució d'aquest herbicida per alguna altre alternativa menys agressiva contra el medi ambient i la salut de la ciutadania. 

Una bona alternativa seria un producte equiparable al insecticida Vectobac ... o simplement deixar que creixin les herbes que han de creixer.
----

Noticies relacionades :

http://ajuntament.barcelona.cat
Barcelona acorda eradicar l’ús del glifosat com a herbicida, als espais verds i la via pública municipals
22/12/2015

http://www.elperiodico.cat/
Barcelona ja no utilitza glifosat als jardins públics
Aquest mes de gener s'ha deixat d'aplicar aquest herbicida tòxic


http://www.naciodigital.cat

Barcelona redueix un 34% l'ús de glifosat, un herbicida "causa probable de càncer"

----
Més info a: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN --> http://www.ecologistasenaccion.es/article31405.html

divendres, 13 de gener de 2017

CINEMA MEDI AMBIENTAL PER ESTAR ENTERAT

Hi ha una dita que diu "una imatge val més que mil paraules". Per aquesta raó trobo interessant realizar una selecció de pel·licules relacionades amb el medi ambient per mostrar algunes problemàtiques del nostre planeta. Ja faig fer un entrada similar fa temps ( http:///pellicules-de-caire-medi-ambiental.html i http://pellicules-de-caire-medi-ambiental-part.html) però desde llavors he vist alguns altres films interessants. Estan ordenades per any de realització, no per visualització. 


Títol       Hombres de Aran  / dirigido por Robert J. Flaherty
Publicació           L'Hospitalet de Llobregat : Filmax, DL 2009
Nota      Durada de la pel·lícula: 74 min
Nota      Realitzada el 1934
Nota      Colman King, Patch Ruadh, Patcheen Faherty
Nota      Per a tots el públics
Autor secundari               King, Colman
Autor secundari               Faherty, Patcheen
Autor secundari               Ruadh, Patch
Autor secundari               Flaherty, Robert J.


Títol       Koyaanisqatsi  / una película de Godfrey Reggio
Publicació           Madrid : MGM, cop. 2003
Nota      Durada de la pel·lícula: 83 min
Nota      Per a tots els públics
Nota      Realitzada el 1963
Autor secundari               Reggio, Godfrey


Títol       El Viaje del emperador  / una película de Luc Jacquet; 
             una historia contada por José Coronado y Maribel Verdú
Publicació           Barcelona : DeAPlaneta, cop. 2005
Nota      Durada del documental: 85 min
Nota      Per a tots els públics
Autor secundari               Jacquet, LucHàbits i costums dels pingüins emperadors


Títol       Paisajes transformados  / un film de Jennifer Baichwal
Publicació           Madrid : Karma Films, DL 2008
Nota      Realitzada el 2006
Nota      Durada de la pel·lícula: 90 min
Nota      Eduard Burtynsky
Nota      Per a tots els públics
Autor secundari               Burtynsky, Eduard
Autor secundari               Baichwal, Jennifer


Títol       Tiburón en las garras del hombre  / escrita, dirigida y producida por Rob Stewart
Publicació           [Barcelona] : Manga, DL 2009
Nota      Altres títols: Sharkwate
Nota      Durada del documental: 85 min
Nota      Per a tots els públics
Nota      Opcions de so: castellà i anglès
Autor secundari               Stewart, RobDocumental sobre la cacera indiscriminada dels taurons


Títol       The Cove 
          tenemos que entrar ahí y filmar lo que ocurre de verdad, debemos conocer la verdad / dirigida por Louie Psihoyos
Publicació           Barcelona : A contracorriente, DL 2010
Nota      Durada del documental: 91 min
Nota      Realitzat el 2009
Nota      Per a tots els públics
Nota      Oscar al millor documental
Matèria               Dofins Caça Documentals
Autor secundari               Psihoyos, LouieDocumental de denúncia sobre la caça il·legal de cetacis a Taiji, un petit poble de Japó


Títol       Kon-Tiki  : el documental / dirigida por Thor Heyerdahl
Publicació           Barcelona : A contracorriente, cop. 2103
Nota      Durada del documental: 58 min
Nota      Per a tots els públics
Nota      1 Òscar
Autor secundari               Heyerdahl, ThorDocumental que segueix l'expedició "Kon-Tiki"; aquest va ser el nom de la barca utilitzada per l'explorador noruec Thor Heyerdahl, en la seva expedició de 1947 per l'oceà Pacífic des d'Amèrica del Sud fins a la Polinèsia. Heyerdahl sostenia que pobladors procedents d'Amèrica del Sud podrien haver arribat fins a la Polinèsia ja en temps precolombins. El propòsit d'Heyerdahl era demostrar la possibilitat que el poblament de la Polinèsia s'hagués dut a terme per via marítima, des d'Amèrica del Sud, en barques idèntiques a la utilitzada durant l'expedició (ja que es va mantenir l'estil de construcció indígena) i mogudes únicament per les marees, els corrents i el vent


Títol       La Sal de la tierra / dirigida por Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado
Publicació           Barcelona : Cameo, cop. 2015
Nota      Durada de la pel·lícula: 105 min
Nota      Realitzada el 2014
Nota      No recomanada per a menors de 7 anys
Nota      1 premi César
Nota      1 premi del Festival de Cannes
Nota      1 premi del Festival de Sant Sebastià
Autor secundari               Wenders, Wim
Autor secundari               Salgado, Juliano RibeiroDocumental sobre el fotògraf Sebastião Salgado, qui recórre els continents captant la mutació de la humanitat. Ara emprèn camí cap a territoris verges, descobrint una fauna i una flora silvestres en el marc d'un projecte fotogràfic, tribut a la bellesa del planeta.


Títol       Nómadas del viento : vuela por encima de tus sueños / una película de Jacques Perrin
Publicació           [Barcelona] : Cameo, DL 2015
Nota      Durada de la pel·lícula: 90 min
Nota      Realitzada el 2001
Nota      Per a tots els públics
Autor secundari               Perrin, JacquesEl documental permet viatjar per tot el món seguint la migració de moltes espècies d'aus. Aquestes fan travessies de milers de quilòmetres i amb molt de perill per a respondre a una necessitat: sobreviure. A través d'escenes espectaculars reals, es veuen des d'aquest apassionant punt de vista més de 50 països.

--

Una altre que a última hora he descobert és We Come as Friends, del director Hubert Sauper. Enllaçper saber més: https://g.co/kgs/wceY3b

diumenge, 25 de desembre de 2016

Voluntariat al Delta del Llobregat - V

El mes de novembre del 2016 vaig rebre una nova convocatoria per realitar una jornada de voluntariat al Delta del Llobregat, ja que era la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

El email rebut deia:
Us proposem la participació en una acció de voluntariat consistent en la retirada manual de residusen el marc de la campanya Setmana Europea de Prevenció de Residusa l'espai natural l’estany de la Murtra, amb la finalitat de netejar una part dels espais naturals i prendre consciencia del problema que es genera amb aquests residus, la necessitat d’evitar-los i gestionar-los correctament.

L’actuació es realitzarà als marges de la llacuna de la Murtra i en la pineda de la Maiola i en altres punts que on detectem acumulació de residus.

Punt de trobada: Aparcament de la Murtra.

Es recomana dur roba còmoda i repel·lent de mosquits.

Lloc:  Aparcament de l’espai natural Estany de la Murtra. 
Coordenades GPS aparcament: N 41º 16' 24.83" E 2º 2' 34.44"
Horari:  De 11 a 14 h
Organitza: Consorci del Delta del Llobregat i Agència de Residus de Catalunya

----

Jo vaig contestar que hi participaria i vaig respondre que hi aniria a aquesta acció a la Murtra (41.273564, 2.042900 --> https://www.google.es/maps )

Que hi tenim aprop i que es remarcable ?

 • La depuradora 
 • Un centre d'hípica 
 • Un edifici de veïns (van dir-me que es va fer en temps que els permisos es donaven a dit. Avui no es permetria fer-se tal construcció i potser seria convenient la seva expropiació). 
 • Finques agràries que pertanyen al Parc
 • Discoteca Row 14

 • L'autovia C-31
 • Camping 3 Estrellas
 • Gavà mar (carrer Llançà)

Fotos realitzades al llarg de la jornada Mostra de la recollida selectiva realitzada: vidre, plàstics, plantes invasores i altres residus (per ejemple unes llantes de pneumàtic).Bossa de plàstic trobada que es destruïa en mil trossos al tocar-la. Cosa que provocarà microplàstics entre les fulles de pins seques. Vista de l'estany al costa de la carretera C-31(km 186)
Instal·lacions de la depuradora. 
Es interessant que rera la depuradora hi ha un camí que porta cap a Gavà o cap a Viladecans (camí dels Llanossos o camí del Pi Tort).


Vistes de la llacuna Bosc de la pineda de la Maiola, d'on es va extreure sobretot  el  miraguà fals (Araujia sericifera)


Solar abandonat on hi havia un circuit de karting


> Altre acció realitzada al mateix indret ja comentat en aquest bloc :
www.geobiocat.cat

dijous, 24 de novembre de 2016

Excursió 8 - Port Ginesta - Les pedreres del Garraf

Passejada entre les comarques del Baix Llobregat i el Garraf

Des del port de Port Ginesta fins a la població costera del Garraf. Des de allà i després de fer un refresc, pujada pel torrent de la Falconera fins arribar al Puig de Moles, vora una pedrera. Després arribada fins a les masies de la plana i enllaçar amb la ruta GR 92. Seguint aquesta ruta es passa entre dues i arribes al castellot del Garraf, ja a poca distancia de les últimes casses del poble del Garraf. .


Destacar els llocs següents:
 • Platja de Port Ginesta:
 • La C-31 
 • Platja del Garraf
 • Campdàsens
 • Can Lluçà  
 • Les Pedreres del massís
- Ruta creada a Wikiloc
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15424825

- Google Maps amb relleu
https://www.google.es/maps/@41.258849,1.8999938,15.54z/data=!5m1!1e4?hl=ca

Quasi impossible el pas per la C-31, km 175 aproximadament. Entre la carretera, les vies del tren, el desnivell cap al mar i les roques mal fixades; més val anar a buscar un camí per sobre de la C-31 i no arriscar.Les vies del tren, tan sols una via per sentit connecten el pla barceloní amb el Penedès litoral. 
No seria hora d'ampliar aquest pas i crear una tercera via ??Vista del nucli de la població del Garraf i el perfil de la muntanya al seu darrere. Sort que és un espai protegit !Una de les pedreres, cosa que em fa pensar que realment la capacitat del home quasi no té límits. Potser si finalment hi ha una pujada del nivell dels mars l' actual poble del Garraf hagi de assentar-se en aquest nou emplaçament ja anivellat en terrasses.
 


Vista del poble del Garraf des dels seu castellet. Es pot veure que és un eix viari important per comunicar Barcelona cap al sud.> Reflexions finals després d'aquesta passejada pel Garraf: 
 • Ja podrien aprofitar i canviar el nom de la serra de la Coma Roja per la Serra Mossegada, no creieu?
 • Per què no aprofitar les obres de les pedreres per fer-hi una nova urbanització al municipi de Sitges? O millor encara, seguir fent unes quantes "mossegades" més al massís i ja no caldrien els túnels del Garraf. ;)

dijous, 10 de novembre de 2016

Especies invasoras en Catalunya

Una de las grandes cosas que tiene el siglo XXI es el acceso a la información ... de casi cualquier tema. Una herramienta que personalmente me gusta son las hemerotecas digitales, como por ejemplo la del periodico La Vanguardia. Este verano leí este artículo y ahora lo puedo consultar desde casa con un simple "click"


8.09.16
Catalunya contabiliza más de cien especies invasoras 
Alerta por la pérdida de biodiversidad y el impacto económico y en la salud derivado de las plagas 

1.132 especies exóticas en Catalunya 
111 especies son consideraras invasoras 
Proyecto EXOCAT (http://www.creaf.cat)
Para que una especie exótica se convierta en invasora se ha asentar en el territorio, reproducirse y multiplicar su número de individuos. 
El 38% de las especies todavía no han conseguido formar poblaciones estables y una tercera parte se desconoce su situación actual. 

Otro tipo “especial” son los híbridos:
 • El jabalí y cerdo vietnamita
  La piraña
  La mariposa Cydalima perspectalis
  El plgon amarillo
  La yuca
  El kalanchoe 


Todas estas especies forasteras que han llegado a nuestro país son el resultado de los cambios en los ecosistemas por varias causas: el calentamiento del planeta, los movimientos de personas, mercaderías, fauna y flora y la transformación del territorio. 
----
En el artículo se habla del cerdolí (mitad puerco vietnamita y mitad jabalí), una cosa curiosa que desconocia. Ya me lo comentó un compañero de trabajo que era un problema creciente en los montes cántabros y un problema para la pureza genética del jabalí ibérico. A mi parecer, una muestra más de la globalización (en este caso uno de los retos del siglo XXI).

Diario Ine
http://www.lne.es/ 


 Ejemplar de cerdolí

 
Fuente: http://img.rtve.es/imagenes

---


Otra de las curiosidades de este mundo de invasores, híbridos, colonización etc. es el caso del Kalanchoe.

kalanchoe daigremontiana + kalanchoe delagoensis = kalanchoe houghtonii

Este kalanchoe houghtonii siempre lo he tenido en las jardineras de casa y puedo jurar que se merece su "mal nombre", espinazo del diablo. Ya que se multiplica fácilmente y aunque lo cortes vuelve a salir otra vez la planta. Es fácil de encontrar en el litoral de Catalunya, en Baleares o en otros lugares de la costa peninsular.

Supongo que será por la dificultad en su clasificación científica, que se puede encontrar por otros nombres mediante internet. Se tiene que afinar más en estos temas, que dificulta el trabajo. ;)